PROGRAM ZAJEDNIČKIH INVESTICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha programa Zajednička proizvodnja robe i usluga za domaće i strano tržište sa turskim kompanijama u Bosni i Hercegovini Cilj Programa Smanjenje vanjskotrgovinskog deficita, povećanje proizvodnje i zaposlenosti kroz supstituciju uvoza, izvoz roba i usluga. Metoda : Uvezivanje kompanija oko konkretnih prilika, razvoj i praćenje poslovnih planova Sudionici : Investicioni privatni sektor, facilitator javni sektor … Opširnije