PROGRAM ZAJEDNIČKIH INVESTICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Svrha programa

Zajednička proizvodnja robe i usluga za domaće i strano tržište sa turskim kompanijama u Bosni i Hercegovini

Cilj Programa

  • Smanjenje vanjskotrgovinskog deficita, povećanje proizvodnje i zaposlenosti kroz supstituciju uvoza, izvoz roba i usluga.

Metoda : Uvezivanje kompanija oko konkretnih prilika, razvoj i praćenje poslovnih planova

Sudionici : Investicioni privatni sektor, facilitator javni sektor

Sektori : Prehrambeni, farmaceutika i medicinski proizvodi, stambenogradnja, tekstil i tekstilne sirovine, turizam