O nama

PARTNERSKI PROGRAM BOSNE I HERCEGOVINE

Nastao je kao rezultat kontinuiranih napora da se poveća priliv stranih direktnih investicija u Bosnu i Hercegovinu i da se proširi bilateralna trgovina između Turske i Bosne i Hercegovine.

Program koji se zasniva na metodi uvezivanja kompanija oko konkretnih prilika, razvoj i praćenja poslovnih planova. Uključujući zajedničku proizvodnju roba i usluga sa turskim kompanijama za domaća i strana tržišta u Bosni i Hercegovini, ima za cilj smanjenje vanjskotrgovinskog deficita, povećanje proizvodnje i zaposlenosti kroz supstituciju uvoza, izvoz roba i usluga.