BH-PP Bosnia Herzegovina Partnership Programme
BH-PP Bosnia Herzegovina Partnership Programme
PROGRAM ZAJEDNIČKIH INVESTICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Učestvujte u programima koje smo pripremili u okviru podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju.

PROGRAM ZAJEDNIČKIH INVESTICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Zajednička proizvodnja robe i usluga za domaće i strano tržište sa turskim kompanijama u Bosni i Hercegovini...

PROGRAM OBUKE NA RADNOM MJESTU ZA IT SEKTOR

Program razvoja ljudskih resursa IT sektora u Bosni i Hercegovini je pokrenut kao zajedničko ulaganje...

BH Partnership Program;

Nastao je kao rezultat kontinuiranih napora da se poveća priliv stranih direktnih investicija u Bosnu i Hercegovinu i da se proširi bilateralna trgovina između Turske i Bosne i Hercegovine.

Program koji se zasniva na metodi uvezivanja kompanija oko konkretnih prilika, razvoj i praćenja poslovnih planova. Uključujući zajedničku proizvodnju roba i usluga sa turskim kompanijama za domaća i strana tržišta u Bosni i Hercegovini, ima za cilj smanjenje vanjskotrgovinskog deficita, povećanje proizvodnje i zaposlenosti kroz supstituciju uvoza, izvoz roba i usluga.

Kvaliteta zapošljavanja

Svi programi su pripremljeni uzimajući u obzir visok kvalitet zapošljavanja

Inovativni programi

Inovatni programi koji nudimo su programi o tehnologiji i trenutačnim mogućnostima

Održivost

Edukacije koje dodatno usavršavaju sve one koje učestvuju u programi.

Programi fokusirani na inovacije i Tehnologiju

Učestvujte u programima koje smo pripremili u okviru podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju.

big-mev-foundation alija-izetbegovic-foundation